Diavantis geeft de regie over Diabetes Type 2 terug aan uw patiënt met het begeleidings-programma DiavantisWijze(r).

DiavantisWijze(r) staat voor een integraal, duurzaam herstelprogramma voor uw patiënten met Diabetes Type 2 of prediabetes. DiavantisWijze(r) is ontwikkeld door Piet-Jan Coremans, medische wetenschap en ervaringsdeskundigen. 

Het herstelprogramma helpt uw patiënten met Diabetes Type 2 of prediabetes te begeleiden in hun doel om medicatiearm of zelfs medicatievrij gezonder oud te worden. 

DiavantisWijze(r) geeft de regie over Diabetes Type 2 en prediabetes terug aan uw patiënt. Wij begeleiden uw patiënt vanuit de menselijke kant – op een motiverende, inspirerende en stimulerende manier.

Ondertussen blijft u als zorgverlener eindverantwoordelijk voor het medisch begeleiden van uw patiënt.

DiavantisWijze(r) heeft zich als begeleidingsprogramma in de afgelopen periode bewezen. Het programma bestaat uit 5 fases. In iedere fase wordt de patiënt meegenomen in het herstelproces naar een medicatiearm of medicatievrij leven met Diabetes Type 2.

Diavantis gaat dit begeleidingsprogramma op korte termijn digitaliseren,  gebaseerd op het fysieke programma. Informatie kunt u binnenkort uitgebreid terugvinden op onze website.

Wat betekent dat voor u als zorgverlener? De digitale coach van Diavantis begeleidt en monitort de lopende processen en ontwikkelingen van mensen met Diabetes Type 2. Deze begeleiding van onze digitale coach kunnen onze deelnemers vervolgens met hun zorgverleners bespreken. Zo kan een doelgericht gesprek plaatsvinden. Ook kan onze digitale coach direct als klankbord fungeren voor alle zorgverleners Diabetes Type 2.

Voor wat betreft de vergoeding voor deelname aan DiavantisWijze(r) oriënteert Diavantis zich momenteel op declarabele mogelijkheden. Nadere informatieverstrekking hieromtrent bespreken wij graag met u als zorgverlener.

Diavantis is telefonisch bereikbaar voor informatie over het digitale begeleidingsprogramma DiavantisWijze(r) via: 06-13003410 maar u mag natuurlijk ook een email sturen naar info@diavantis.nl.

“Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.”

– Henry Ford

Diabetes 2 Mindset Challenge

GRATIS
BEKIJK